مدیریت پیام های زمان دار

 

اگر ارسالی را بصورت زمان دار تنظیم کرده باشید،در این قسمت میتوانید ارسال و تنظیمات مربوط با آن را مشاهده نموده و در صورت نیاز تغییراتی در تنظیمات آن انجام دهید.در صورتی که تعداد ارسال های زمان دار شما زیاد باشد می توانید از امکان جستجو استفاده کنید،با این صورت که شماره فرستنده و شماره ای که برای ارسال پیام انتخاب نموده اید را وارد کرده یا متن پیام را وارد کنید.

چنان چه شماره یا متن پیام را بخاطر ندارید،بازه زمانی مربوط به آن را وارد کرده و جستجو کنید.

همچنین در صورت نیاز می توانید متن ها و شماره هایی که به آنها ارسال داشتید را با کلیک بر روی گزینه خروجی شماره ها به اکسل  ببینید.تمام اطلاعات مربوط به این بخش در قالب یک فایل اکسل در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

 

فیلم آموزشی

نظرات برای این دسته بسته است.