پیامک های دریافتی

 

۱-همه پیام ها

این بخش برای کاربرانی که شماره اختصاصی دارند قابل استفاده است.در صورت داشتن شماره اختصاصی می توانید  دریافتی هایی که از سوی کاربران خود دارید را مشاهده کنید.البته دریافتی های مربوط به مسابقه،نظرسنجی،پاسخگوی خودکار و صندوق پیشنهادات و انتقادات قابل مشاهده نمی باشد.

۲-منشی پیام های دریافتی

در این می توانید در جواب دریافتی های مخاطبان خود به آنها یک پیام تشکر یا هر متن دیگری را ارسال کنید.در قسمت ارسال از شماره ای که می خواهید ارسال از طریق آن صورت بگیرد انتخاب نموده و در کادر پایینی متن دلخواه خود را تایپ کرده و تغییرات را ذخیره کنید.

توجه داشته باشید جواب پیام های که جز کلمات کلیدی مثل مسابقه، نظرسنجی،پاسخگوی خودکار و صندوق پیشنهادات و انتقادات هستند از این بخش ارسال نمی شود.

۳-لیست سیاه

اگر در این قسمت شماره مخاطبی را وارد کنید،از طرف بخش های پنل (مثل پاسخگوی خودکار و مسابقه) که در مقابل پیام مخاطبان جواب ارسال می کنند،هیچ پیامی برای آن مخاطب ارسال نمی شود.در واقع این مخاطب از طرف شما مسدود خواهد شد.

 

فیلم آموزشی

نظرات برای این دسته بسته است.