خرید خط 6000 تومانی

سامانه پیام کوتاه "اس ام اس آذین" برای تشویق کاربران به داشتن خط اختصاصی ، به مدت محدود خطوط اختصاصی 14 رقمی خود را به یمت ویژه 6000 تومان واگذار می نماید

جهت خرید ابتدا باید در سامانه عضو شوید سپس با پر کردن فرم خرید خط اختصاصی خط شما فعال می گردد!