دوره بعدی قرعه کشی 1 آبان

 

برنده شهریور ماه 93(قرعه کشی 2 مهر)

محسن حافظ

شرکت ماکیان نو آور

برنده تبلت

 

winner no img 1

 

برنده مرداد ماه 93(قرعه کشی 1 شهریور)

شیرین محمودیان

شرکت البرز ماکیان

برنده تبلت

winner no img 1

 


 

برنده  تیر ماه 93

آقای علی اکبر رستم پور

از شرکت ماکو-بازرگان

برنده تبلت

 

winner no img 1

دوره بعدی قرعه کشی 1 آبان