بانک ایرانسل به تفکیک شهر، کد پستی ، جنسیت!

به اطلاع کاربران عزیز می رسانیم جهت خدمت رسانی بهتر و جلب رضایت شما عزیزان بانک شماره ایرانسل به تفکیک شهر،جنسیت و کد پستی به پنل اضافه گردید!

با این روش با انتخاب شهر یا  وارد کردن 5 رقم اول کد پستی و انتخاب جنسیت می توانید به شماره های ایرانسل محدوده مورد نظرخود به صورت هدفمند پیامک تبلیغاتی و اطلاع رسانی ارسال نمایید!