کاربران گرامی

جهت اطلاع از شرایط خدماتی کردن خطوط و همچنین تکمیل فرم های مربوطه از لینک های زیر استفاده کنید.

دقت کنید فایل ارسالی شما باید در قالب فایل زیپ،دقیقا مشابه فایل نمونه ضمیمه باشد.

"پیرو اطلاعیه جدید مخابرات، کاربرانی که از خط اختصاصی خود برای ارسال پیامک‌های غیر خدماتی استفاده می‌کنند، می‌توانند حداکثر تا تاریخ 12 بهمن درخواست خدماتی سازی خط اختصاصی خود را ثبت نمایند."

http://smsazin.com/sms/files/company name-950607.zip

http://smsazin.com/sms/files/company name-950607.zip

http://smsazin.com/sms/files/تعریف شماره خدماتی.docx

http://smsazin.com/sms/files/شرایط جدید خدماتی شدن خطوط.docx