سفارش ارسال اس ام اس  انبوه

این نوع از ارسال توسط کارمندان شرکت ما انجام می پذیرد و شما نیاز به ثبت نام پنل ندارید

لذا سفارش ارسال از طریق تماس تلفنی با شرکت صورت می پذیرد(ارسال در سریع ترین زمان ممکن انجام می شود)

تعرفه این ارسال ها به شرح زیر می باشد

تعرفه هر پیامک

تعداد پیامک

120

از 10.000 تا 50.000

115

 تا 100.000 50.000از

112

از100.000 تا 300.000

110

از300.000 تا 500.000

105

از500.000 تا 1.000.000

100

از 1.000.000 تا 2.000.000

تماس بگیرید

بیش از 2 میلیون

 

 8% مالیات بر ارزش افزوده به مبالغ فوق افزوده می گردد