با  سامانه ی پیام کوتاه اس ام اس آذین شما امکان ارسال و دریافت پیامک از هر 5 پیش شماره 2000,1000,021 , 3000, 5000را دارید. شماره های اختصاصی به مدت 1 سال فعال خواهد بود و بعد از 1سال در صورت نیاز باید تمدید شوند.(درصورت عدم دریافت هزینه از طرف شرکت مخابرات ما هم از شما هزینه ای نخواهیم گرفت)

 

*تعرفه های شماره های اختصاصی با پیش شماره 1000و3000 به شرح زیر میباشد:

 

تعداد رقم شماره

شماره سفارشی (ریال)

شماره غیر سفارشی (ریال)

14 رقمی

400.000 ريال

200.000 ريال

13 رقمی

800.000 ريال

400.000 ريال

12 رقمی

1.600.000 ريال

800.000 ريال

11 رقمی

3.000.000 ريال

1.500.000 ريال

10 رقمی

4.000.000 ريال

2.000.000 ريال

9 رقمی

5.000.000 ريال

2.500.000 ريال

8 رقمی

7.000.000 ريال

3.500.000 ريال

7 رقمی

50.000.000 ريال

50.000.000 ريال

6 رقمی

100.000.000 ريال

100.000.000 ريال

 

 تعرفه خطوط 5000

 

تعداد رقم شماره

شماره سفارشی (ریال)

شماره غیر سفارشی (ریال)

14 رقمی

تماس بگیرید

100.000 ريال

13 رقمی

تماس بگیرید  

180.000 ريال

12 رقمی

تماس بگیرید

300.000 ريال

11 رقمی

تماس بگیرید

 450.000 ريال

10 رقمی

تماس بگیرید

750.000 ريال

9 رقمی

تماس بگیرید

1.500.000 ريال

 

 

مدارک مورد نیاز برای فعال سازی شماره به شرح زیر میباشد:

 

اشخاص حقیقی :

- نام و نام خانوادگی

- شماره شناسنامه

-شماره کارت ملی

- آدرس به همراه کد پستی دقیق 10 رقمی

-شماره تماس ثابت و همراه

اشخاص حقوقی:

- نام شرکت

- شماره ثبت شرکت

- شماره اقتصادی شرکت

- آدرس دقیق به همراه کد پستی 10 رقمی

- شماره تماس شرکت و مسئول سامانه