استعلام چک صیادی با سامانه پیامکی فراهم شد

چک های صیادی را با سامانه پیامکی استعلام بگیرید  با تعامل بانک مرکزی ، شرکت خدمات انفورماتیک، همراه اول استعلام چک های صیادی به وسیله پیامک […]