با  سامانه ی پیام کوتاه اس ام اس آذین شما امکان ارسال و دریافت پیامک از هر 5 پیش شماره 2000,1000,021 , 3000, 5000را دارید. شماره های اختصاصی به مدت 1 سال فعال خواهد بود و بعد از 1سال در صورت نیاز باید تمدید شوند.(درصورت عدم دریافت هزینه از طرف شرکت مخابرات ما هم از شما هزینه ای نخواهیم گرفت)

تعرفه خطوط 50002

تعداد رقم شماره شماره سفارشی (ریال) شماره غیر سفارشی (ریال)
14 رقمی تماس بگیرید رایگان
13 رقمی تماس بگیرید 290.000ريال
12 رقمی تماس بگیرید 1.200.000ريال
11 رقمی تماس بگیرید  2.700.000ريال
10 رقمی تماس بگیرید 4.300.000ريال
9 رقمی تماس بگیرید 7.900.000ريال

تعرفه خطوط 50004

تعداد رقم شماره شماره سفارشی (ریال) شماره غیر سفارشی (ریال)
14 رقمی تماس بگیرید رایگان
13 رقمی تماس بگیرید 290.000ريال
12 رقمی تماس بگیرید 1.200.000ريال
11 رقمی تماس بگیرید  2.700.000ريال
10 رقمی تماس بگیرید 4.300.000ريال
9 رقمی تماس بگیرید 7.900.000ريال

تعرفه خطوط 50005

تعداد رقم شماره شماره سفارشی (ریال) شماره غیر سفارشی (ریال)
14 رقمی تماس بگیرید رایگان
13 رقمی تماس بگیرید 290.000ريال
12 رقمی تماس بگیرید 1.200.000ريال
11 رقمی تماس بگیرید  2.700.000ريال
10 رقمی تماس بگیرید 4.300.000ريال
9 رقمی تماس بگیرید 7.900.000ريال

تعرفه خطوط 50001

تعداد رقم شماره شماره سفارشی (ریال) شماره غیر سفارشی (ریال)
15 رقمی تماس بگیرید رایگان
14 رقمی تماس بگیرید رایگان
13 رقمی تماس بگیرید 990.000 ريال
12 رقمی تماس بگیرید 1.800.000 ريال
11 رقمی تماس بگیرید  3.600.000 ريال
10 رقمی تماس بگیرید 5.900.000 ريال
9 رقمی تماس بگیرید 7.990.000 ريال

تعرفه های شماره های اختصاصی با پیش شماره ۳۰۰۰

تعداد رقم شماره شماره سفارشی (ریال) شماره غیر سفارشی (ریال)
14 رقمی - 290.000ریال
12 رقمی - 890.000 ريال
10 رقمی - 990.000 ريال

تعرفه های شماره های اختصاصی با پیش شماره 1000

تعداد رقم شماره شماره سفارشی (ریال) شماره غیر سفارشی (ریال)
14 رقمی 790.000 ريال 490.000 ريال
13 رقمی 890.000 ريال 590.000 ريال
12 رقمی 2.990.000 ريال 1.500.000 ريال
11 رقمی 3.290.000 ريال 1.990.000 ريال
10 رقمی 7.500.000 ريال 3.500.000 ريال
9 رقمی 8.990.000 ريال 4.500.000 ريال
8 رقمی 39.990.000 ريال 19.900.000 ريال
7 رقمی 50.000.000 ريال 50.000.000 ريال
6 رقمی 100.000.000 ريال 100.000.000 ريال

تعرفه های شماره های اختصاصی با پیش شماره 2000

تعداد رقم شماره شماره سفارشی (ریال) شماره غیر سفارشی (ریال)
12 رقمی - 1.990.000 ريال
11 رقمی - 2.990.000 ريال
10 رقمی - 3.990.000 ريال
9 رقمی - 8.990.000 ريال
8 رقمی - 15.000.000 ريال

مدارک مورد نیاز برای فعال سازی شماره به شرح زیر میباشد:

 
 • اشخاص حقیقی :
   
 • نام و نام خانوادگی
 • شماره شناسنامه
 • شماره کارت ملی
 • آدرس به همراه کد پستی دقیق 10 رقمی
 • شماره تماس ثابت و همراه
 
 • اشخاص حقوقی :
   
 • نام شرکت
 • شماره ثبت شرکت
 • شماره اقتصادی شرکت
 • آدرس دقیق به همراه کد پستی 10 رقمی
 • شماره تماس شرکت و مسئول سامان