باشگاه مشتریان چیست ؟

1

در این ماژول شما میتوانید بافعالیت های متفاوت از جمله معرفی کاربر،خرید شارژو…امتیاز خود را بالا ببرید و پس از به حد نصاب رسیدن امتیازتان جوایز خود را دریافت کنید

به ازای هر بسته ۱۰۰۰ امتیازی ۵۰ عدد پیامک و به ازای هر بسته ۴۰۰۰ امتیازی ۵۰۰ عدد پیامک جایزه تعلق میگیرد.

روش های کسب امتیاز به روش زیر میباشد:

معرفی کاربر که به ترتیب نوع پنل

۱۰۰۰ امتیاز کاربر سطح B

۲۰۰۰ امتیاز کاربر سطح A

۲۵۰۰ امتیاز کاربر سطح A+

۲۵۰۰ امتیاز کاربر سطح As

خرید شارژ

خرید شارژ بیش از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۵۰۰ امتیاز

خرید شارژ بیش از مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ریال ۱۵۰۰ امتیاز

پیشنهاد می کنیم این مطلب را نیز مطالعه بفرمایید: مقایسه امکانات پنل اس ام اس