مقایسه امکانات پنل اس ام اس

می توانید در جدول زیر تفاوت امکانات پنل اس ام اس را در سامانه پیامکی آذین مشاهده کنید. گفتنی است در هر زمانی پس از ثبت نام می توانید با پرداخت مابه التفاوت هزینه پنل خود را به پنل سطح بالاتر ارتقا دهید.

امکانات پنل اس ام اس رایگان نیازهای ۷۰٪ کاربران را تامین می کند و نیازی به پرداخت هزینه اضافی ندارید.

جدول مقایسه امکانات پنل اس ام اس

پنل B

پنل رایگان
۰ سالانه
 • ارسال به صورت تکی و گروهی
 • ارسال به صورت نظیر به نظیر
 • ارسال با پیشوند و نام و نام خانوداگی مخاطبین
 • ارسال SMS های طولانی و با زبان های مختلف (فارسی ، انگلیسی و... )
 • تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهایی
 • استفاده از پیام های پیش فرض (آماده)
 • لیست پیام های ارسال شده و وضعیت آنها با امکان جستجو و فیلتر
 • زمانبندی و ارسال SMS اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخص
 • ارسال SMS منطقه بندی و کدپستی سراسر ایران
 • ارسال به شماره های ایرانسل به تفکیک استان و شهر
 • اضافه کردن فیلدهای نامحدود برای کاربران
 • مدیریت دفتر تلفن (ثبت اطلاعات کامل و گروه بندی مخاطبین)
 • پاسخگویی خودکار به SMS های دریافتی
 • ارسال با دکل های BTS ایرانسل
 • ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت
 • ارسال SMS های دریافتی به موبایل و ایمیل مدیر سیستم
 • ارسال SMS و مدیریت سامانه از طریق موبایل مدیر سیستم
 • ارسال SMS مشاغل شهر ها و استان ها
 • ارسال SMS بین المللی
 • ارسال SMS کارت ویزیت ، WAP ، نظیر به نظیر
 • مدیریت رویدادها (ارسال SMS اتوماتیک تبریک ها و سالگردها و اخطاریه ها)
 • نظرسنجی و آمارگیری از طریق پیام کوتاه
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • برگزاری مسابقات و آزمون ها مبتنی بر SMS
 • تعریف واحد های سازمانی ، مدیریت همکار
 • خدمات وب سرویس (مدیریت پاسخ از URL / مدیریتRemote Database)
 • خدمات هوشمند (هشداردهنده و Divert)
 • مدیریت کاربران
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • شارژ آنلاین اعتبار (با تمامی کارتهای بانکهای عضو شبکه شتاب)

پنل A

پنل پیشرفته
۴۰ هزار تومان سالانه
 • ارسال به صورت تکی و گروهی
 • ارسال به صورت نظیر به نظیر
 • ارسال با پیشوند و نام و نام خانوداگی مخاطبین
 • ارسال SMS های طولانی و با زبان های مختلف (فارسی ، انگلیسی و... )
 • تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهایی
 • استفاده از پیام های پیش فرض (آماده)
 • لیست پیام های ارسال شده و وضعیت آنها با امکان جستجو و فیلتر
 • زمانبندی و ارسال SMS اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخص
 • ارسال SMS منطقه بندی و کدپستی سراسر ایران
 • ارسال به شماره های ایرانسل به تفکیک استان و شهر
 • اضافه کردن فیلدهای نامحدود برای کاربران
 • مدیریت دفتر تلفن (ثبت اطلاعات کامل و گروه بندی مخاطبین)
 • پاسخگویی خودکار به SMS های دریافتی
 • ارسال با دکل های BTS ایرانسل
 • ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت
 • ارسال SMS های دریافتی به موبایل و ایمیل مدیر سیستم
 • ارسال SMS و مدیریت سامانه از طریق موبایل مدیر سیستم
 • ارسال SMS مشاغل شهر ها و استان ها
 • ارسال SMS بین المللی
 • ارسال SMS کارت ویزیت ، WAP ، نظیر به نظیر
 • مدیریت رویدادها (ارسال SMS اتوماتیک تبریک ها و سالگردها و اخطاریه ها)
 • نظرسنجی و آمارگیری از طریق پیام کوتاه
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • برگزاری مسابقات و آزمون ها مبتنی بر SMS
 • تعریف واحد های سازمانی ، مدیریت همکار
 • خدمات وب سرویس (مدیریت پاسخ از URL / مدیریتRemote Database)
 • خدمات هوشمند (هشداردهنده و Divert)
 • مدیریت کاربران
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • شارژ آنلاین اعتبار (با تمامی کارتهای بانکهای عضو شبکه شتاب)

پنل A+

پنل کامل
۶۰ هزار تومان سالانه
 • ارسال به صورت تکی و گروهی
 • ارسال به صورت نظیر به نظیر
 • ارسال با پیشوند و نام و نام خانوداگی مخاطبین
 • ارسال SMS های طولانی و با زبان های مختلف (فارسی ، انگلیسی و... )
 • تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهایی
 • استفاده از پیام های پیش فرض (آماده)
 • لیست پیام های ارسال شده و وضعیت آنها با امکان جستجو و فیلتر
 • زمانبندی و ارسال SMS اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخص
 • ارسال SMS منطقه بندی و کدپستی سراسر ایران
 • ارسال به شماره های ایرانسل به تفکیک استان و شهر
 • اضافه کردن فیلدهای نامحدود برای کاربران
 • مدیریت دفتر تلفن (ثبت اطلاعات کامل و گروه بندی مخاطبین)
 • پاسخگویی خودکار به SMS های دریافتی
 • ارسال با دکل های BTS ایرانسل
 • ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت
 • ارسال SMS های دریافتی به موبایل و ایمیل مدیر سیستم
 • ارسال SMS و مدیریت سامانه از طریق موبایل مدیر سیستم
 • ارسال SMS مشاغل شهر ها و استان ها
 • ارسال SMS بین المللی
 • ارسال SMS کارت ویزیت ، WAP ، نظیر به نظیر
 • مدیریت رویدادها (ارسال SMS اتوماتیک تبریک ها و سالگردها و اخطاریه ها)
 • نظرسنجی و آمارگیری از طریق پیام کوتاه
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • برگزاری مسابقات و آزمون ها مبتنی بر SMS
 • تعریف واحد های سازمانی ، مدیریت همکار
 • خدمات وب سرویس (مدیریت پاسخ از URL / مدیریتRemote Database)
 • خدمات هوشمند (هشداردهنده و Divert)
 • مدیریت کاربران
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • شارژ آنلاین اعتبار (با تمامی کارتهای بانکهای عضو شبکه شتاب)

پنل AS

پنل حرفه ای
۸۰ هزار تومان سالانه
 • ارسال به صورت تکی و گروهی
 • ارسال به صورت نظیر به نظیر
 • ارسال با پیشوند و نام و نام خانوداگی مخاطبین
 • ارسال SMS های طولانی و با زبان های مختلف (فارسی ، انگلیسی و... )
 • تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهایی
 • استفاده از پیام های پیش فرض (آماده)
 • لیست پیام های ارسال شده و وضعیت آنها با امکان جستجو و فیلتر
 • زمانبندی و ارسال SMS اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخص
 • ارسال SMS منطقه بندی و کدپستی سراسر ایران
 • ارسال به شماره های ایرانسل به تفکیک استان و شهر
 • اضافه کردن فیلدهای نامحدود برای کاربران
 • مدیریت دفتر تلفن (ثبت اطلاعات کامل و گروه بندی مخاطبین)
 • پاسخگویی خودکار به SMS های دریافتی
 • ارسال با دکل های BTS ایرانسل
 • ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت
 • ارسال SMS های دریافتی به موبایل و ایمیل مدیر سیستم
 • ارسال SMS و مدیریت سامانه از طریق موبایل مدیر سیستم
 • ارسال SMS مشاغل شهر ها و استان ها
 • ارسال SMS بین المللی
 • ارسال SMS کارت ویزیت ، WAP ، نظیر به نظیر
 • مدیریت رویدادها (ارسال SMS اتوماتیک تبریک ها و سالگردها و اخطاریه ها)
 • نظرسنجی و آمارگیری از طریق پیام کوتاه
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • برگزاری مسابقات و آزمون ها مبتنی بر SMS
 • تعریف واحد های سازمانی ، مدیریت همکار
 • خدمات وب سرویس (مدیریت پاسخ از URL / مدیریتRemote Database)
 • خدمات هوشمند (هشداردهنده و Divert)
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • مدیریت کاربران
 • شارژ آنلاین اعتبار (با تمامی کارتهای بانکهای عضو شبکه شتاب)

 برای مشاهده تعرفه پیامک در سامانه پیامکی آذین می توانید از لینک زیر مشخصات آن را مشاهده نمایید:
تعرفه پیامک در پنل اس ام اس

پیشنهاد ما این است قبل از هرچیزی  در سایت ما  به صورت رایگان ثبت نام کنید . این پنل نیاز ۸۰٪ کاربران را رفع می کند .در صورتی که نیاز به امکانات بیشتری داشتید می توانید پنل خود را ارتقا دهید.