ارسال پیامک با کلمات کلیدی

ارسال پیامک با کلمات کلیدی   در این ارسال میتوانید یک پیام را با کلمات کلیدی متغیر مثل نام ، بدهکاری یا موارد دیگر به شماره […]

ارسال از دفترچه تلفن

ارسال از دفترچه تلفن در صورتی که نیاز دارید هربار به گروه مشخصی از مخاطبان خود پیام ارسال کنید،میتوانید از این نوع ارسال استفاده کنید.البته برای […]